A A A

 

Projekt EU

 


Tytuł projektu:

"Rozwój przedsiębiorstwa TARTAK ZUZOWY poprzez wprowadzenie nowych produktów"

Cele projektu:

Celem projektu jest dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowego produktu – pelletu, podniesienie jakości oferowanych obecnie produktów oraz rozszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów z drewna.

Projekt polega na zakupie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych oraz realizacji inwestycji podnoszącej efektywność energetyczną poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej.

Rozszerzenie zakresu działalności wpłynie na pozyskanie nowego źródła przychodów, wzrost efektywności prowadzonej działalności i utrzymanie się przedsiębiorstwa na rynku. Zastosowanie innowacyjnych, nowoczesnych maszyn pozwoli na obniżkę kosztów i automatyzację procesów produkcyjnych.

Wartość projektu: 1 394 250,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 994 500,00 PLN.

Projekt EU